Language Switcher Fallback

Real estate agents

Natural persons, legal entities, or partnerships that in practicing a profession or as part of their business act as an intermediary (broker) in bringing about and closing real estate agreements and agreements concerning rights real estate is subject to, including bringing about and closing rental agreements as referred to in section 7:201 of the Dutch Civil Code in case monthly rent amounts to € 10,000 or more;

According to the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act, real estate agents are required to report unusual transactions. These reports must be submitted to FIU-the Netherlands. You will have to register with FIU-the Netherlands before you submit your first report. FIU-the Netherlands will then provide you with the information you need, and arrange your access to the online reporting portal. You can use the reporting portal to report unusual transactions. FIU-the Netherlands will analyse the reports on a daily basis, and determine what reports will be forwarded to the investigative services.

Reporting indicators have been developed. There are objective indicators and there is a subjective indicator. If your report meets the criteria of an objective indicator, you do not need to assess it further, as in these cases you are required submit a report. But if the report does not fall under an objective indicator, the subjective indicator may apply. In such cases, you have to assess the report yourself, and decide whether the report does indeed fall under the subjective indicator. Please note: it is up to you whether or not to report, but you will be held accountable if you fail to submit a report while you should have. 

The following indicators apply to your type of business:

Real estate brokers (estate agent)

Subjective indicator:

  • Subjective01 A transaction of which the institution has reason to assume that it may be linked to money laundering or the financing of terrorism. 

For a correct subjective assessment of transactions involving persons from countries with an increased risk, FIU-the Netherlands refers you to the high-risk countries designated by the CIE.

Objective indicator:

  • Objective01 It stands to reason that transactions that are reported to the police or the Public Prosecution Service because they are linked to money laundering or financing of terrorism are also reported to the Financial Intelligence Unit, as there is a suspicion that these transactions are linked to money laundering and financing of terrorism.
  • Objective07 A transaction of €10,000 or more, paid to or by mediation of the institution in cash, with bearer checks, a prepaid card, or similar payment instruments.

(*)For intermediaries involved in bringing about and closing rental agreements, these indicators apply if the monthly rent amounts to € 10,000 or more;

In de vorige casus kwam de ondermijnde kant van vastgoed in de vorm van huisvesting van criminaliteit aan bod.  Onderstaande casus gaat over een hieraan gerelateerd fenomeen: hypotheekfraude. Hoewel dit geen op zichzelf staand strafbaar feit binnen het Wetboek van Strafrecht is, gaat het in de praktijk om een vorm van valsheid in geschrifte of oplichting. Beide zijn voorbeelden van mogelijke gronddelicten van witwassen en kunnen daarmee bij de FIU-Nederland gemeld worden op grond van de subjectieve indicator. 

Vastgoed is één van de risicosectoren in Nederland ten aanzien van het witwassen van illegale gelden. Maar er is nog een andere reden waarom vastgoed aandacht van de poortwachters verdient. Criminaliteit dient zelf namelijk ook gehuisvest te worden. Denk hierbij aan het onderbrengen van hennepteelt, de productie van harddrugs of bijvoorbeeld het huisvesten van slachtsoffers van mensenhandel. Het huisvesten van criminaliteit gebeurt op grote schaal. Uit het rapport ‘’Criminele gebouwen’’ van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) komt naar voren dat ongeveer 50.000 panden in Nederland gebruikt worden voor ondermijnende criminele activiteiten . Het WODC schat dat van deze panden ongeveer 80% woningen zijn, oftewel 40.000. Ter vergelijking, een middelgrote stad als Zwolle heeft een kleine 60.000 woningen. 

Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren. Het onroerend goed werd door de koper in privé verworven en voor de verhuur was het de bedoeling om een BV op te richten. De bron van middelen betrof een geldlening door een externe investering BV, die op haar beurt de middelen verkreeg van diens UBO.
 
Zowel de kopende als geldverstrekkende partij waren niet eerder cliënt bij dit advieskantoor geweest.

Een woning en bedrijfspand worden doorzocht door de FIOD. Er wordt beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Drie mannen en een vrouw worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. 

Een producent van biodiesel had jarenlang op verschillende manieren fraude gepleegd en gelden witgewassen. Gedurende die periode waren er bij de FIU Nederland verschillende meldingen van ongebruikelijke transacties binnen gekomen.

Pages

Subscribe to RSS - Real estate agents