Language Switcher Fallback

Casinos

Any natural person, legal person, or company that, in a professional or commercial capacity, organizes a casino as defined in Section 27g, subsection2, of the Dutch Betting and Gaming Act (Wet op de kansspelen).*

Pursuant to the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft), it is compulsory for casinos to report unusual transactions. Such reports must be submitted to FIU-the Netherlands. On the first occasion that you submit an unusual transaction report, you must start by registering as a reporting entity. FIU-the Netherlands will then provide the necessary information and provide you with internet access to the reporting portal. Once your account has been set up, you can report unusual transactions over the internet. FIU-the Netherlands analyses all reports on a daily basis and determines which reports to pass on to the investigative authorities.

For reporting unusual transactions there are indicators: several objective indicators and one subjective indicator. If your report falls under one of the objective indicators, no further assessment is necessary on your part: you must report it. If the report does not fall under any of the objective indicators, the subjective indicator may apply. In that case, you assess the transaction for yourself and then decide whether it falls under the subjective indicator. But do take note: it is up to you to assess whether reporting is necessary, but if you do not report an incident when you should properly have done so, you will be held responsible.

The following indicators apply to your type of business:

Subjective indicator*

 • A transaction for which the entity has reason to believe that it might be related to money laundering or terrorism financing.

Objective indicators*

 • Receiving a deposit of coins, bank notes or other assets to the sum of €10,000 or more.
 • A money transfer to the sum of €15,000 or more.
 • A transaction to the sum of €10,000 or more, paid to or through the entity in cash, cheques payable to bearer, a prepaid instrument of payment (prepaid card) or similar means of payment.
 • It is reasonable to assume that transactions reported to the police or the Public Prosecution Service in connection with money laundering or terrorism financing are also reported to FIU-the Netherlands.  
 • All entities registered with FIU-the Netherlands will be kept informed of any changes to the legislation or reporting procedures, trends, and other relevant developments.

   

  *The English version is a translation of the official Dutch legislation and is for information purposes only. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. In case of a discrepancy, the Dutch original legislative text will prevail.

  Kansspelaanbieders op afstand vormen samen met speelcasino’s de meldingsplichtige instellingen binnen de goksector. Een interessante sector omdat onze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen. Deze link ontvouwt zich op verschillende manieren. Het kan zijn dat personen de illegaliteit induiken om een gokverslaving te financieren, dat men illegaal verdiend geld consumptief gebruikt om te spelen of dat de goksector gebruikt wordt om illegaal verdiend geld te versluieren. Zo zijn er gevallen bekend waarin grote biljetten worden ingewisseld voor speeltegoed, om vervolgens ongebruikelijk weinig te spelen. Vervolgens wordt het speeltegoed weer omgewisseld waarbij specifiek om kleine biljetten wordt gevraagd. Dit zou bestempeld kunnen worden als gedrag gericht op het wisselen in plaats van op het spelen. Maar het gebeurt ook dat personen mogelijk illegaal verdiend geld gebruiken binnen de goksector puur ter vermaak. Gelukkig zijn er alerte meldingsplichtige instellingen die dit soort transacties detecteren. Zo ontvingen wij recentelijk een ongebruikelijk transactie van een meldingsplichtige instelling uit deze sector met onderstaande meldtekst. De meldtekst is geanonimiseerd en op sommige punten aangepast ter verduidelijking.

  Een zorgaanbieder ontving vele miljoenen euro’s aan subsidies en (PGB-)zorgbudgetten van zowel de gemeente als de Sociale Verzekeringsbank (Wlz/Zvw). Het geld was veelal bestemd voor het begeleiden van, en een veilig onderdak te bieden aan, cliënten met een verstandelijke beperking of psychische problemen. Maar de directrice van de zorgaanbieder lijkt het zorggeld ook te gebruiken voor privédoeleinden. De sociale recherche Twente startte een onderzoek nadat hierover signalen bij hen zijn binnengekomen.

  Klik op deze link voor het PDF bestand

  September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek. Er werd naast administratie en computerbestanden ook beslag gelegd op 19.000 euro in contanten. Het onderzoek richt zich op twee mannen en was gestart naar aanleiding van een analyse van FIU-Nederland.

  Pages

  Subscribe to RSS - Casinos