Language Switcher Fallback

Te weinig gevraagd, te weinig onderzocht

Het openbaar ministerie legde deze maand een textielbedrijf een boete op van 205.000 euro wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties en het onvoldoende uitvoeren van onderzoek naar de betrouwbaarheid klanten en herkomst van contanten waarmee de aankopen voldaan werden. Ook werd een feitenrelaas van het onderzoek waarin de naam van het bedrijf werd genoemd op de website van het OM gepubliceerd. 

Het textielbedrijf maakte stoffen voor de Afrikaanse markt. Van 2014 tot en met 2017 accepteerde het bedrijf contante betalingen voor leveranties aan Afrikaanse importeurs waarbij vaak sprake was van betalingen van vele tienduizenden euro per bestelling. Zo werd er gedurende genoemde jaren 63.305.446 euro aan contante betalingen niet gemeld terwijl dit wel had gemoeten. Het bedrijf werd door de externe accountant tijdens diens controle gewezen op de overtredingen van de Wwft. 

Het openbaar ministerie heeft in de hoogte van de boete rekening gehouden met het feit dat de onderneming de overtredingen vervolgens zelf aan de toezichthouder en aan het OM heeft gemeld. De bij FIU-Nederland gemelde transactie informatie, die een relatie hadden met de contante betalingen, werd tijdens het onderzoek ter beschikking van de FIOD gesteld. In de periode van de overtredingen gold een meldplicht bij contante betalingen van 15.000 euro en hoger. Sinds twee jaar is deze drempel voor handelaren verlaagd naar 10.000 euro.