Language Switcher Fallback

4,6 miljard aan verdachte transacties

Banken en geldkantoren melden steeds meer ongebruikelijke geldstromen

ZOETERMEER - FIU-Nederland, de waakhond over integer financieel verkeer, ontving in 2016 in totaal 417.067 meldingen van ongebruikelijke transacties. De totale waarde van de verdachte transacties bedroeg 4,6 miljard Euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. Dit kan mede zijn veroorzaakt door een toename in het bewustzijn en de alertheid bij de meldplichtige instellingen en door een meer themagerichte manier van werken.

De Financial Intelligence Unit (FIU) onderzoekt meldingen door banken, handelaren, casino’s en geldkantoren van transacties waarbij aanleiding bestaat dat deze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme. In 2016 heeft de dienst ingezet op het verder intensiveren en verhogen van de kwaliteit van de meldingen.

Op basis van analyse door FIU zijn vorig jaar 53.533 transacties verdacht verklaard. 6.516 onderzochte dossiers werden overgedragen aan de opsporings- en inlichtingdiensten – een toename van meer dan dertig procent.

Witwassen, terrorisme en fraude

In een aantal onderzoeken (2.114) werd verder gekeken naar de criminaliteitsvorm. Witwassen (36 procent) kwam het vaakst voor, gevolgd door financiering van terrorisme (20 procent) en fraude (17 procent). In 2016 werden 4494 transacties verdacht verklaard die een link hadden met terrorisme. Dit heeft geresulteerd in 623 aan terrorisme gerelateerde dossiers die werden overgedragen aan opsporings- en inlichtingendiensten. Daarbij werd door de FIU-Nederland informatie bij andere FIU’s opgevraagd en verstrekt om zo bij te dragen aan de opsporing van witwassen en aan terrorisme te relateren netwerken. Zo werden tegoeden bevroren van personen op de Nationale sanctielijst.

(Inter-) nationale samenwerking

De FIU-Nederland heeft in 2016 de samenwerking met relevante partners op het gebied van terrorismebestrijding en witwassen verder geïntensiveerd. Er werd meer dan in voorgaande jaren een beroep gedaan op de expertise waarover de FIU-Nederland op het gebied van onder meer terrorismefinanciering beschikt. Verwacht wordt dat verdere kennisdeling met partners op dit onderwerp de aankomende jaren hoog op de agenda zal blijven staan, evenals de internationale samenwerking met buitenlandse FIU’s. Het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering zijn fenomenen waarbij een intensieve nationale en internationale samenwerking noodzakelijk is en blijft.

Het jaaroverzicht over 2016 kunt u hier vrij downloaden: FIU-Nederland Jaaroverzicht 2016