Language Switcher Fallback

Nieuwe casuïstiek: De ‘sponsor’

De bouw zat nog in de diepe crisis enkele jaren geleden toen een aannemer heel graag het miljoenennieuwbouwproject van een projectontwikkelaar in portefeuille wilde krijgen. Hij ging met de ontwikkelaar persoonlijk om tafel met als resultaat dat de aannemer inderdaad de gunning verwierf. Echter wel op een bijkomende voorwaarde, die niet in de formele overeenkomst terug te vinden was.

Naast het feitelijke overeengekomen bedrag bedong de projectontwikkelaar dat de aannemer een half miljoen euro in het autosportteam van de zoon van de ontwikkelaar zou stoppen. Gespreid over drie jaar trad de bouwonderneming vervolgens op als ‘sponsor’ en ontving de stichting waar de racestal van de zoon in ondergebracht was ruim zes ton op de rekening. De sponsorbedragen werden in de boekhouding van de aannemer verwerkt. De sponsoring had nooit plaatsgevonden als het bouwproject niet aan de bouwonderneming was gegund en was dus om die reden een vorm van kick-back. Het dossier werd overgedragen aan het Anti Corruptie Centrum van de FIOD. Een opsporingsonderzoek volgde en leidde tot vervolging van genoemde verdachten.

Klik hier voor meer casuïstiek.