Language Switcher Fallback

Accountantskantoor op de vingers getikt

Een accountantskantoor heeft volgens de uitspraak van de rechtbank Rotterdam op 9 oktober j.l. terecht een boete opgelegd gekregen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het BFT had de boete opgelegd, omdat het kantoor bij een cliënt onvoldoende gedaan had aan de door de Wwft voorgeschreven monitoring, en verscherpt toezicht. Dit nadat duidelijk van een verhoogd witwasrisico was gebleken. Het kantoor had de betreffende transacties als ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland moeten melden maar deed ook dat niet. Zelfs toen de cliënt het kantoor informeerde over het feit dat hij in voorlopige hechtenis verbleef omdat hij als verdachte in een witwasonderzoek was aangemerkt, bleef de melding over onder meer 55.000 euro aan onverklaarbare en incompleet gedocumenteerde contante stortingen op de bankrekening van de eenmanszaak van de cliënt uit. De rechtbank paste wel het boetebedrag aan omdat de overtredingen waren gepleegd in de periode dat BFT een lager boetebeleid hanteerde. Het kantoor werd veroordeeld tot het betalen van 7500 euro. (ECLI:NL:RBROT:2019:8158)

Klik hier voor meer casuïstiek.