Language Switcher Fallback

Armlastig of toch niet?

De man leefde van een sociale uitkering en liet bij overheidsinstanties doorschemeren tegen de armoedegrens aan te zitten. Dat dit niet helemaal het geval was kwam naar voren uit één van de periodieke FIU-analyses in het databestand ongebruikelijke transacties. De FIU-Nederland onderzoeker hield de man tegen het licht en stelde vast dat hij de afgelopen jaren voor maar liefst 45.000 euro aan moneytransfers had geincasseerd. Drieëndertig keer ontving de man bedragen uit landen in het Midden Oosten om deze vervolgens contant op te nemen. Al was het nog niet duidelijk of het geld met criminele activiteiten te maken had, duidelijk was wel, dat hij deze financiele transacties bij de uitkeringsinstanties had verzwegen. Reden om zijn financiele handel en wandel verdacht te verklaren en het dossier voor verder onderzoek aan de politie in zijn woonplaats ter beschikking te stellen.