Language Switcher Fallback

Beetje te laat

Vorige maand nam de Raad van Discipline Amsterdam een beslissing naar aanleiding van een bezwaar van de deken tegen een advocaat. De Raad verklaarde het bezwaar vrijwel geheel gegrond en besliste dat de advocaat gedurende 24 weken geschorst werd en alle met de procesgang gemoeide kosten diende te betalen. In 2017 werd aan de FIU-Nederland een overboeking gemeld. Het betrof een overboeking van ruim een half miljoen euro via de derdenrekening van het advocatenkantoor naar een bankrekening in de Verenigde Arabische Emiraten. De transactie paste in het al door de FIOD ingestelde strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en was ook onderdeel van de motivatie van de Raad om tot de beslissing van schorsing te komen. De melding werd pas anderhalf jaar na de feitelijke overboeking gedaan.

De cliënt van de advocaat was zes weken voor de uitgevoerde dienstverlening ontslagen uit voorlopige hechtenis. Hij had in voorlopige hechtenis verbleven in verband met een verdenking van het plegen van strafbare feiten. De advocaat werd door de Raad verweten dat hij wist dat er tegen zijn cliënt een strafrechtelijk onderzoek liep en hij had moeten begrijpen dat hij met zijn dienstverlening assisteerde in het afschermen van vermogen waarop de staat aannemelijker wijze beslag op zou gaan leggen. Ook werd hem verweten dat hij onvoldoende aan het door de deken ingestelde onderzoek had meegewerkt. De advocaat had niet alleen de derdenrekening ter beschikking gesteld maar ook actief correspondentie met financiële instellingen in onder meer belastingparadijzen gevoerd. Daarnaast was in zijn opdracht een kantoormedewerker naar Cyprus en Monaco gevlogen om procedures voor transacties te faciliteren.

De Raad nam in haar beslissing mee dat de advocaat bij een in strafrecht gespecialiseerd kantoor werkte en om die reden meer dan een gemiddelde advocaat op de hoogte was van op welke wijze er witgewassen wordt.

(RvD ressort Amsterdam, zaak 18-709/A/A/D van 17-12-2018)