Language Switcher Fallback

Bent u al geregistreerd?

Bent u al geregistreerd als melder?

- Nee, ik ben nog niet geregistreerd

Indien u nog niet geregistreerd bent kunt u de onderstaande stappen eenvoudig doorlopen:

·       Stap 1: Wilt u zich nu registreren?

U weet al dat u meldplichtig bent? Dan kunt u hier lezen hoe u zich snel en gemakkelijk kunt registreren. Weet u niet zeker of u onder de meldplicht valt? Ga dan door naar stap 2.

·       Stap 2: Ben ik wel meldplichtig?

In de Wwft wordt aan de hand van het begrip ‘instelling’ bepaald voor wie de wet van toepassing is (zie artikel 1 Wwft). Onder het begrip ‘instelling’ vallen rechtspersonen maar ook natuurlijke personen. Daarbij worden bij bepaalde instellingen diensten en handelingen benoemd die zijn uitgezonderd van de meldingsplicht.

U kunt hier een lijst vinden met alle meldingsplichtige instellingen.

Links in het menu vindt u alle relevante informatie over de meldingsplicht, het registratieproces, de indicatoren en contactgegevens van het Servicepunt.

·       Stap 3: Valt u onder de meldingsplicht?

Indien u meldplichtig bent kunt u hier lezen hoe u zich snel en gemakkelijk kunt registreren.

- Ja, ik ben geregistreerd

Indien u zich al heeft geregistreerd kunt u direct naar het meldportaal.