Language Switcher Fallback

Broers

In Nederland krijgen niet alleen verdachten, die ooit naar Syrië of Irak afreisden om IS in hun gewapende strijd te helpen, te maken met justitie. Ook diegenen die hen steunen maken zich schuldig aan strafbare feiten. Zo ook in deze zaak.

Een uitreiziger werd door de Nederlandse overheid formeel op de sanctielijst geplaatst, conform de sanctieregeling Al Qa’ida. Die lijst is openbaar en te raadplegen via internet.

Zo’n uitreiziger wordt door op die lijst te komen onder meer uitgesloten van het gebruik van het Nederlandse financiële stelsel. Voor de uitreiziger werd het door deze maatregel onmogelijk om geld uit Nederland op te nemen of overgemaakt te krijgen. De broer van de uitreiziger besloot hierop hem te helpen. Hij wist dat zijn vertrokken broer op de sanctielijst stond maar negeerde het daaruit voortvloeiende verbod en transfereerde naar hem gedurende ruim een jaar totaal 17.000 euro.

Al vanaf de eerste IS-activiteiten in genoemde landen monitort FIU-Nederland alle ongebruikelijke transacties voortdurend op linken met personen die in de sanctielijst zijn opgenomen. En zo werden de transacties van de broer van de uitreiziger zichtbaar. De analyse werd overgedragen aan de politie en een opsporingsonderzoek volgde, resulterende in de aanhouding van de broer. De zaak werd aanhangig gemaakt bij de rechter. Uiteindelijk volgde in 2017 de behandeling in hoger beroep waarbij het gerechtshof de broer veroordeelde tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren met bijzondere voorwaarden. Het mag duidelijk zijn dat de transactie informatie een belangrijk onderdeel van de bewijslast was..