Language Switcher Fallback

COVID-19 en financieel economische criminaliteit

Het Corona-virus heeft momenteel Nederland in zijn greep. Dit heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid en de economie. De overheid heeft om een deel van de economische schade te compenseren een noodpakket aan maatregelen ingevoerd.

Deze situatie creëert ook mogelijkheden voor verschillende vormen van financieel economische criminaliteit. Denk aan het opzettelijk misbruiken van de ingevoerde maatregelen door de overheid die de gevolgen van de Corona-crisis financieel moeten compenseren. Uit de wijze waarop de overheid naar de bevolking heeft gecommuniceerd, is duidelijk dat ook de overheid zich bewust is dat de risico’s van fraude of oplichting met Corona-uitkeringen enorm zijn. Het maatschappelijk belang van de aangekondigde snelle verstrekking en de gevolgde systematiek van “eerst uitkeren en dan controleren”, maakt de mogelijkheden om te frauderen immers groot. Daarnaast kan het ook veranderingen brengen in de huidige manieren van witwassen.

FIU-Nederland heeft een informatieblad gedeeld met de meldplichtige instellingen om deze risico’s onder de aandacht te brengen. Meldplichtige instellingen dienen op grond van de Wwft (voorgenomen) ongebruikelijk transacties te melden bij FIU-Nederland.