Language Switcher Fallback

Een deal om van te dromen

Het stond een week of zeven geleden al in de krant: Een 64-jarige op het Caribische eiland Anguilla ingeschreven Nederlander werd in voorlopige hechtenis genomen, verdacht van witwassen van meer dan 1.000.000 euro aan van misdaad afkomstig vermogen. Hij stond al enkele maanden op de internationale lijst van gezochte personen nadat in november vorig jaar op een aantal plaatsen in Nederland en Sint Maarten invallen hadden plaatsgevonden. Daarbij waren enkele tonnen aan contanten, een vuurwapen, synthetische drugs, twee parasailboten en een paar kilo softdrugs inbeslaggenomen. 

Het opsporingsonderzoek startte naar aanleiding van een dossier van FIU-Nederland. Een zogenaamde A-B-C transactie in vastgoed werd door FIU-Nederland geanalyseerd waarna bleek, dat de waardevermeerdering van op één dag meerdere malen doorverkochte vakantievilla's, economisch gezien, absoluut niet verklaarbaar was. Door deze waardevermeerdering was de man via een stichting en enkele vennootschappen instaat om in één klap 300.000 euro als legitieme winst in te boeken. 
Noch van de stichting noch van de vennootschappen kon ook maar enige bedrijfsactiviteit achterhaald worden. Naast de vastgoedtransactie werden ook girale overboekingen naar vennootschappen van de verdachte man getraceerd. Deze overboekingen waren afkomstig van een zakelijke rekening van een ander bedrijf waarbij bleek, dat de betreffende rekening hoofdzakelijk door contante stortingen gevoed was geweest. Ook deze stortingen waren niet herleidbaar naar enige legitieme verklaarbaarheid. Overigens was de verdachte man een oude bekende van justitie. Humor kon hem niet ontzegd worden. Eén van zijn vennootschappen bleek de naam te dragen van het opsporingsonderzoek, dat hem twintig jaar geleden ook al eens in langdurige detentie had doen belanden.