Language Switcher Fallback

Een financieel staartje

In september jongstleden oordeelde een rechtbank dat de man ruim € 15 miljoen voordeel had genoten uit de opbrengsten van strafbare feiten. Al in mei 2017 was hij veroordeeld voor witwassen en het financieren van de aankoop en invoer van een grote partij cocaïne uit Colombia. De rechtbank boog zich nu over de af te pakken criminele winsten. En ook over de winst die zijn echtgenote had genoten. Aan haar werd €600.000 wederrechtelijk verkregen voordeel toegerekend. Van de € 15 miljoen werd de door de politie inbeslaggenomen € 3 miljoen aan luxe goederen afgetrokken. Daarnaast werden miljoenen afgetrokken die door de inbeslagname van de al betaalde partij cocaïne verloren waren gegaan. Al met al besloot de rechtbank dat de man nog € 1,9 miljoen moest afdragen. Van de 6 ton van zijn vrouw werd niets afgetrokken zodat het echtpaar de Staat nog € 2,5 miljoen schuldig bleef.

Tweemaal deed FIU-Nederland gedurende het succesvolle onderzoek van de politie in Noord Nederland een analyse in het eigen databestand. Hieruit kwamen tien transacties, hoofdzakelijk contante transacties, voor een bedrag van tienduizenden euro. Deze financiële informatie werd tijdens het indertijd lopende onderzoek ter beschikking gesteld en droeg bij aan het inzichtelijk maken van de financiele wandel en wandel van het stel.

(ECLI:NL:RBNNE:2018:3620 en 3621)