Language Switcher Fallback

Luxe van twee jaarinkomens

Luxe van twee jaarinkomens

Al jaren een uitkering en al jaren toeslagen om de dagelijkse kosten het hoofd te kunnen bieden. Dat was het financiële plaatje van een veertiger. En dat paste dus helemaal niet bij de melding van een Ongebruikelijke Transactie over de aankoop van luxe goederen. De man had de rekening contant voldaan. De FIU-analist kon na uitgebreid onderzoek geen enkele legitieme herkomst van het geld traceren en dus werden de transactiebevindingen aan de plaatselijke politie overgedragen. Ook zij kwamen tot de conclusie dat er geen legale herkomst van de uitgaven te vinden was en er niets anders overbleef dan een vermoeden van witwassen van crimineel verkregen vermogen. Er volgde een doorzoeking van de woning van de verdachte waarbij hijzelf niet werd aangetroffen, maar wel de nodige aanwijzingen welke er toe geleid hebben dat hij naast het vermoeden van witwassen ook bij andere strafbare feiten betrokken was geweest. De verdachte staat inmiddels op de lijst van gezochte personen.