Language Switcher Fallback

Een onderzoek met een staartje

Een contante storting van duizenden euro’s op een zakelijke rekening kwam naar voren tijdens één van de periodieke data-analyses van FIU-Nederland. Nader onderzoek leerde dat de uiteindelijke begunstigde op het moment van de storting in voorlopige hechtenis verbleef. Hij was aangehouden in verband met het feit dat hij van witwassen verdacht werd. Tijdens dat onderzoek was nog niet gebleken dat hij beschikte over een vermogen van enige betekenis. Hijzelf had ook te kennen gegeven niet over vermogen te beschikken. Maar deze contante storting wierp een ander licht op de zaak. De rechercheafdeling, die het witwasonderzoek tegen de man had uitgevoerd, kreeg van het OM opdracht een vervolgonderzoek in te stellen. De storting bleek door de vriendin van de verdachte te zijn gedaan waarbij zij zijn bankpas had gebruikt. Een daarop volgende doorzoeking van de woning van de verdachte en zijn vriendin leidde tot het ontdekken van een verborgen ruimte. De recherche trof in die ruimte enkele tienduizenden euro’s in contanten en een horloge aan waarna inbeslagname volgde. De verdachte heeft straks in de rechtszaal toch wat meer uit te leggen dan hij wellicht voorzien had.