Language Switcher Fallback

Financiële escapades onder de zon

Caribisch Nederland kent uiteraard ook een meldplicht van ongebruikelijke transacties. Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben hun eigen FIU om te melden, maar de meldplichtige instellingen in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba melden hun ongebruikelijke transacties aan FIU-Nederland.

Een op Bonaire woonachtige zakenman was met zijn vele vennootschappen al langere tijd onderwerp van een opsporingsonderzoek naar fiscale onregelmatigheden en criminele aangelegenheden. Ook bij FIU-Nederland vielen de ongebruikelijke transacties op, zowel in privé als van zijn bedrijven. Een kerstboom aan vennootschappen was onder zijn leiding financieel zeer actief. Van meerdere meldplichtige instellingen werden ongebruikelijke transacties ontvangen. Deze varieerden van het kriskrassen van grote bedragen tussen rekeningen van vele verschillende vennootschappen zonder dat er toereikende of valide documentatie werd overlegd tot het aangaan van leenovereenkomsten waarbij onderliggende zekerheden ontbraken. In weer andere gevallen was er sprake van financieringen van projecten die onjuist waren verantwoord of deels contant waren uitgevoerd waarbij onregelmatigheden waren geconstateerd. Het netwerk aan financiële transacties werd inzichtelijk gemaakt waarna de analyse aan het opsporingsteam ter beschikking werd gesteld.

 

Klik hier voor meer casuïstiek.