Language Switcher Fallback

Fraude met een uitkering uit een Corona gerelateerde regeling

De overheid heeft direct na het uitbreken van de crisis een aantal regelingen in werking gesteld om ondernemers financieel te steunen. Vanwege de hoge urgentie ging dat onder het motto ‘eerst uitkeren en dan controleren’. Zodra medio april de verschillende uitkeringen in het kader van de Coronacrisis inzichtelijk werden, hebben wij als FIU-Nederland ons intern voorbereid om misbruik van de uitkeringen te kunnen detecteren.

We maakten afspraken met FIOD, politie en ISZW om in die gevallen dat het noodzaak was ook direct te kunnen reageren en gaven in een nieuwsbrief de meldplichtige instellingen specifieke kenmerken om te helpen de fraudes te detecteren. Medio mei hebben wij, op basis van onze analyses, een tweede geactualiseerde lijst met indicaties aan de meldplichtige instellingen verstrekt. Daar waar de eerste weken uit onze analyses vooral fraudes met partijen mondkapjes en ander materialen naar voren kwamen, zijn inmiddels ook de nodige dossiers met vermoedelijke TOZO, NOW, TOGS- en aanverwante uitkeringsfraudes aan de opsporingsdiensten overgedragen. Dit leidde vorige week tot de eerste aanhouding van een 25-jarige man, verdacht van het onterecht innen van een uitkering uit de TOGS-regeling. De FIOD hield de man aan voor vermoedelijke valsheid in geschrifte en oplichting. Zijn woning werd doorzocht waarbij beslag is gelegd op administratie, een computer en telefoons. De verdachte bezat een eenmanszaak maar na onderzoek bleek de afgelopen periode geen onkosten en geen omzet te zijn gemaakt. De TOGS regeling voorziet in een tegemoetkoming van vierduizend euro aan gedupeerde ondernemingen in bepaalde sectoren die schade lijden van de COVID-19 maatregelen, waarop de verdachte onterecht een beroep op lijkt te hebben gedaan.

Op de dag dat de man de tegemoetkoming op zijn rekening had ontvangen werd het bedrag direct volledig in contanten opgenomen. De bevindingen van de FIOD zullen aan Het Functioneel Parket van het openbaar ministerie worden overgedragen.