Language Switcher Fallback

Beleggingsonderneming

Beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

Bijkantoor in Nederland van een beleggingsonderneming met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 6, van de wet).

Beleggingsondernemingen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet uw melding aan een objectieve indicator dan hoeft u deze niet verder te beoordelen, want u moét in dat geval melden. Valt de melding niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u uw melding zelf en besluit dan zelf of de melding onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de FATF.

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief02 Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. De lijst met aangewezen landen is hier te raadplegen. 

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Eind juli werd een man uit Amsterdam voor oplichting en witwassen aangehouden. Bij het doorzoeken van zijn woning werd 87.000 euro in contanten aangetroffen dat uiteraard direct werd geconfisqueerd. Maar dat was nog niet alles. De FIOD legde ook de hand op luxe goederen en administratie. Bovendien werd vastgesteld dat ruim 70.000 euro naar bankrekeningen van zijn vriendin was overgemaakt. 

In juni 2015 werd een zoals de pers omschreef meesteroplichter door de landelijke recherche aangehouden. De man leidde een zeer luxe leven. Hij werd dan ook in een door hem gehuurd luxueus penthouse aangehouden. De aanhouding was een gevolg van een enkele maanden ervoor gestarte analyse van FIU-Nederland. Hij viel op door betrokkenheid bij een varieteit aan transacties die in de miljoenen liepen, al dan niet met bemoeienis van rechtspersonen. De transacties vertoonden kenmerken, die normaliter bij bancaire en investeringsfraude voorkwamen.

In 2014, it was twenty years ago that the obligation to report unusual transactions was included in Dutch legislation. An obligation to report to keep our financial system sound and to combat the laundering of criminal moneys. The financing of terrorism was added at a later stage.

Dit jaar, 2014, was het twintig jaar geleden, dat de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de Nederlandse wetgeving werd opgenomen. Een meldplicht ingegeven om ons financiële stelsel integer te houden en witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Naderhand kwam daar het voorkomen van financieren van terrorisme bij.

Subscribe to RSS - Beleggingsonderneming