Language Switcher Fallback

Handelaren

Beroeps- of bedrijfsmatig handelende koper en verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10 000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat.

Handelaren, kopers en verkopers van goederen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet uw melding aan een objectieve indicator dan hoeft u deze niet verder te beoordelen, want u moét in dat geval melden. Valt de melding niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u uw melding zelf en besluit dan zelf of de melding onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk. 

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie(*) waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de FATF. 

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief02 Een transactie(*) van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. De lijst met aangewezen landen is hier te raadplegen. 
  • Objectief03 Een transactie waarbij een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gekocht of verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000 of meer bedraagt.

(*) Voor kopers/verkopers van goederen geldt bij deze indicatoren dat het moet gaan om een transactie waarbij betaling plaatsvindt in contanten voor een bedrag van € 10.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat. 

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Al jaren een uitkering en al jaren toeslagen om de dagelijkse kosten het hoofd te kunnen bieden. Dat was het financiële plaatje van een veertiger. En dat paste dus helemaal niet bij de melding van een Ongebruikelijke Transactie over de aankoop van luxe goederen. De man had de rekening contant voldaan. De FIU-analist kon na uitgebreid onderzoek geen enkele legitieme herkomst van het geld traceren en dus werden de transactiebevindingen aan de plaatselijke politie overgedragen.

Deze zomer stapte de politie na uitgebreid onderzoek bij het kantoor van een belastingadviseur binnen. De man werd aangehouden en zijn kantoor doorzocht. Zijn administratie, een woning en saldi van meerdere bankrekeningen werden in beslag genomen. De man werd aangehouden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering. 

In september jongstleden oordeelde een rechtbank dat de man ruim € 15 miljoen voordeel had genoten uit de opbrengsten van strafbare feiten. Al in mei 2017 was hij veroordeeld voor witwassen en het financieren van de aankoop en invoer van een grote partij cocaïne uit Colombia. De rechtbank boog zich nu over de af te pakken criminele winsten.

Het gebeurde soms wel dat er een miljoen euro per maand cash op de bedrijfsrekeningen werd afgestort. Ook werden er tegen contante betalingen bestelbussen en vrachtauto’s aangeschaft.  Een zestal vennootschappen waren opgericht om de zaken van de als verdachten aangemerkte eigenaren en zakenpartners soepel te laten verlopen. 

Deze maand werd een handelaar in prijzige horloges veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank achtte bewezen dat hij voor een half miljoen had witgewassen.

Witwassen kent eigenlijk twee begrippen. Een juridische en een economische. Het eerste staat beschreven in het wetboek van strafrecht. We hebben in Nederland een adequate wetgeving als het om de strafbare handeling witwassen gaat. Vooral omdat, in tegenstelling tot veel andere landen, het geld genererende delict niet hoeft te worden bewezen. En daar raakt het juridische begrip het economische witwassen. 

Het financiële gedrag van de man trok al enige tijd de aandacht van onderzoekers bij FIU-Nederland. Vreemd gebruik van zijn privérekening, girale overboekingen die vervolgens direct contant werden opgenomen en ontvangsten uit het buitenland zonder dat daar verklaarbare redenen voor werden gevonden.

Personen met criminele achtergrond, die een groot bedrag in contanten aan een stichting doneerden. Dat was de samengevatte inhoud van een uit het buitenland afkomstig bericht, dat bij FIU-Nederland op het scherm verscheen. In betreffend land hadden bekende verdovende middelenhandelaren een stapel bankbiljetten bij een stichting met een idealistische achtergrond achtergelaten. Een onderzoeker van FIU-Nederland ging met de gegevens van de betrokken criminelen aan de slag en constateerde, dat zij ook in Nederland financiële transacties hadden uitgevoerd.

Individuals with a criminal background donated a large cash sum to a charitable foundation. This is a summary of the contents of a report from one of our foreign counterparts that made its way to the screens of FIU-Netherlands. In the country in question, well-known drug traffickers had handed over a wad of banknotes to a foundation with an idealistic mission. One of the officers of FIU-Netherlands searched through our data in relation to the individuals in question and found out that they had also carried out financial transactions in the Netherlands. They had spent almost half a million euros on cars, for example. Without exception, these vehicles were paid for in cash. In addition, the individuals spent €150,000 on gambling transactions in casinos. A file was drawn up and passed on to the FIU in the country in which the donation had been carried out; that FIU will carry out a more detailed investigation.

Pages

Subscribe to RSS - Handelaren