Language Switcher Fallback

Kopers of verkopers van goederen (m.u.v. kunstvoorwerpen)​​​​​​​

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen (m.u.v. kunstvoorwerpen), voor zover de contante betaling van deze goederen plaatsvindt voor een bedrag van €10.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat;

Kopers en verkopers van goederen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet de te melden transactie aan een objectieve indicator dan dient u deze altijd te melden. Valt de transactie niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u de transactie zelf en besluit op basis daarvan of deze onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

Subjectief01 Een transactie(*) waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE.

Objectieve indicator:

Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.

Objectief03 Een transactie waarbij een of meerdere voertuigen, schepen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gekocht of verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000 of meer bedraagt.

(*) Voor kopers/verkopers van goederen geldt bij deze indicatoren dat het moet gaan om een transactie waarbij betaling plaatsvindt in contanten voor een bedrag van € 10.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat. 

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Enkele weken geleden werd door de FIU-Nederland een bericht gedeeld over ‘cash, cars en de rol van de meldketen’. Maar hoe zit het eigenlijk met de meldketen als het gaat over andere zaken waaraan criminelen graag hun cash uitgeven; zoals kostbare exclusieve horloges? Want achter deze statussymbolen, die ook vaak worden gebruikt als betaalmiddel of onderpand in de georganiseerde criminaliteit, gaat een grote contante, criminele geldstroom schuil.

Diverse nieuwsberichten werden de afgelopen tijd gepubliceerd over de voorkeur van (internationale) criminelen om in Nederland auto’s te kopen en deze cash, met crimineel geld, af te rekenen. Aanleiding voor deze nieuwsberichten was het onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waar onder andere banken, politie, FIOD, AMLC en de FIU hebben meegewerkt.

Vorige week vielen FIOD, politie en ondersteunende diensten 16 woningen en 2 bedrijfspanden in Rotterdam binnen. Er werden tien personen aangehouden. De actie was het voorlopige resultaat van een uitgebreid witwasonderzoek van de FIOD, samen met politie en het Integraal Afpakteam ConfisQ. Het onderzoek was gestart op basis van transactie informatie over een dubieuze makelaardij. 

Pages

Subscribe to RSS - Kopers of verkopers van goederen (m.u.v. kunstvoorwerpen)​​​​​​​