Language Switcher Fallback

Speelcasino's

Natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen organiseert.

Speelcasino’s zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet uw melding aan een objectieve indicator dan hoeft u deze niet verder te beoordelen, want u moét in dat geval melden. Valt de melding niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u uw melding zelf en besluit dan zelf of de melding onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk. 

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de FATF. 

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.  
  • Objectief02 Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. De lijst met aangewezen landen is hier te raadplegen. 
  • Objectief09 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta.  
  • Objectief10 Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden voor een bedrag van € 10.000 of meer.
  • Objectief11 Een girale betalingstransactie voor een bedrag van € 15.000 of meer.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Een man meldde zich bij de kassa van een casino en kocht voor 10.000 euro aan speelpenningen. Hij betaalde door 20 bankbiljetten van 500 euro op de counter te leggen. Nou komen die coupures maar zelden voor in ons betalingsverkeer en zeker niet twintig stuks in één keer. Bovendien is het algemeen bekend dat het 500 eurobiljet veel gebruikt wordt voor verrekeningen of opslag in het criminele circuit. De aankoop werd dan ook vanwege het ongebruikelijke karakter gemeld bij FIU-Nederland. 

Op 22 mei jongstleden vielen stevige vonnissen in Leeuwarden. De hoofdverdachte kreeg 12 jaar celstraf, een aantal andere verdachten verliet de rechtszaal met lagere straffen. Het was het resultaat van langdurig speurwerk door de Friese politie en FIOD naar wat bleek de grootste verdovende middelen en witwasorganisatie in Friesland ooit.

Personen met criminele achtergrond, die een groot bedrag in contanten aan een stichting doneerden. Dat was de samengevatte inhoud van een uit het buitenland afkomstig bericht, dat bij FIU-Nederland op het scherm verscheen. In betreffend land hadden bekende verdovende middelenhandelaren een stapel bankbiljetten bij een stichting met een idealistische achtergrond achtergelaten. Een onderzoeker van FIU-Nederland ging met de gegevens van de betrokken criminelen aan de slag en constateerde, dat zij ook in Nederland financiële transacties hadden uitgevoerd.

Individuals with a criminal background donated a large cash sum to a charitable foundation. This is a summary of the contents of a report from one of our foreign counterparts that made its way to the screens of FIU-Netherlands. In the country in question, well-known drug traffickers had handed over a wad of banknotes to a foundation with an idealistic mission. One of the officers of FIU-Netherlands searched through our data in relation to the individuals in question and found out that they had also carried out financial transactions in the Netherlands. They had spent almost half a million euros on cars, for example. Without exception, these vehicles were paid for in cash. In addition, the individuals spent €150,000 on gambling transactions in casinos. A file was drawn up and passed on to the FIU in the country in which the donation had been carried out; that FIU will carry out a more detailed investigation.

Bij de plaatselijke politie was de man al opgevallen. Surveillerende agenten hadden hem al enige dagen rond zien rijden in een luxe auto maar niemand wist precies wat hij voor de kost deed. 

Een onderzoeksteam had de man en zijn organisatie al enige tijd in verband met de handel in softdrugs op het oog en vroeg FIU-Nederland onderzoek naar hem in hun databestand te doen. Daaruit kwamen de nodige contante transacties naar voren en daarnaast ook veelvuldige transacties in speelcasino's. Drie leden van de groep hadden namelijk samen zo'n 150 bezoeken aan een casino gebracht.

In 2014, it was twenty years ago that the obligation to report unusual transactions was included in Dutch legislation. An obligation to report to keep our financial system sound and to combat the laundering of criminal moneys. The financing of terrorism was added at a later stage.

Dit jaar, 2014, was het twintig jaar geleden, dat de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de Nederlandse wetgeving werd opgenomen. Een meldplicht ingegeven om ons financiële stelsel integer te houden en witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Naderhand kwam daar het voorkomen van financieren van terrorisme bij.

Within two months, a casino visitor deposited nearly €200,000 into the deposit he had opened. The casino was unable to establish that the payments were derived from winnings, as the person making the deposits claimed. The deposits were reported as unusual transactions. FIU-the Netherlands was able to establish that the man had been in contact with the police several times for drugs trafficking and property crimes.

Pages

Subscribe to RSS - Speelcasino's