Language Switcher Fallback

Trustkantoren

Trustkantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet toezicht trustkantoren.

Trustkantoren zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet uw melding aan een objectieve indicator dan hoeft u deze niet verder te beoordelen, want u moét in dat geval melden. Valt de melding niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u uw melding zelf en besluit dan zelf of de melding onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk. 

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de FATF. 

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.  
  • Objectief02 Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. De lijst met aangewezen landen is hier te raadplegen. 
  • Objectief07 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket deze week op meerdere plaatsen in Nederland invallen uitgevoerd. Ook werd een verdachte aangehouden. De actie vond plaats in het kader van een opsporingsonderzoek naar corruptie waarbij een Braziliaans conglomeraat een centrale rol speelde. 

A trust office had failed to report a transfer of shares /depositary receipts for shares in time to FIU-Netherlands and consequently received an administrative penalty.

Een trustkantoor was met het te laat melden van een aandelen/certificatenoverdracht aan FIU-Nederland toch echt in de fout gegaan en had daarvoor dus ook terecht een bestuurlijke boete gekregen. 

Twee maanden geleden verrichtte de FIOD doorzoekingen in een woning en een bedrijfspand en legde beslag op het nodige vermogen. Ook een personenauto ging op een autoambulance richting Domeinen. Dat was het voorlopige resultaat van een langdurig onderzoek dat startte op basis van een FIU-dossier.

In 2014, it was twenty years ago that the obligation to report unusual transactions was included in Dutch legislation. An obligation to report to keep our financial system sound and to combat the laundering of criminal moneys. The financing of terrorism was added at a later stage.

Dit jaar, 2014, was het twintig jaar geleden, dat de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de Nederlandse wetgeving werd opgenomen. Een meldplicht ingegeven om ons financiële stelsel integer te houden en witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Naderhand kwam daar het voorkomen van financieren van terrorisme bij.

Zo'n honderd jaar geleden gebeurde het al. Charles Ponzi, een naar de VS geëmigreerde Italiaan, wierf in de jaren twintig van de vorige eeuw investeerders met rendementsbeloften die tot in de hemel reikten. In werkelijkheid betaalde hij het 'rendement' uit de inleg van de investeerders zelf of uit inleg van nieuwe investeerders.

De eerste uitkeringen waren dus fabelachtig, de voorspellingen leken waarheid te worden en dat trok uiteraard nieuwe klanten aan.

In onderstaand document vindt u uitgebreide informatie over Witwasrisico's in verband met mensenhandel en mensensmokkel. Deze casuistiek is voor alle meldgroepen van belang.

Lees verder (PDF)

Subscribe to RSS - Trustkantoren