Language Switcher Fallback

Informatieblad: Resultaten internationale samenwerking

 

Samenwerken binnen de Egmont Group
FIU-Nederland maakt deel uit van de Egmont Group, een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale informatie-uitwisseling tussen FIU’s. Ten einde dit doel te bereiken, wisselen de leden van de Egmont Group kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Momenteel zijn wereldwijd 164 FIU’s aangesloten bij de Egmont Group.

Binnen de Egmont Group werken diverse projectteams, welke zijn samengesteld uit meerdere FIU’s, met elkaar samen om op vooraf vastgestelde thema’s onderzoek te doen en informatie uit te wisselen. Dit om te komen tot kennisproducten die een bijdrage kunnen leveren aan de taak van FIU’s, maar ook belangrijke informatie kunnen bevatten voor de meldende instellingen. Zoals het benoemen van indicatoren en beschrijven van typologieën.

In dat kader willen we de volgende rapporten graag onder uw aandacht brengen;

 

Professional Money Laundering Facilitators
Dit rapport gaat in op de schaduwmarkt van de professionele facilitator. Zij verlenen diensten door het verplaatsen, herverdelen en witwassen van illegaal verkregen vermogen. Professionele facilitators zetten hun expertise in om dit vermogen een ogenschijnlijk legaal karakter te geven. Dit rapport kan helpen bij het beter opsporen, detecteren, onderzoeken en melden van ongebruikelijke transacties die hieraan te relateren zijn. Het rapport bevat een lijst met indicatoren.

Business Email Compromise Fraud
Business Email Compromise Fraud, ook wel bekend als CEO-fraude is de snelst groeiende bedreiging van cybercriminaliteit voor (financiële) instellingen, waardoor de financiële sector wereldwijd wordt blootgesteld aan miljarden euro’s/dollars aan schade. Zakelijke of persoonlijke e-mailaccounts worden gecompromitteerd om valse betalingsinstructies en andere informatie te verzenden die wordt gebruikt om financiële fraude te plegen. Het rapport kan helpen deze transacties te identificeren en te melden als ongebruikelijke transactie. Het rapport bevat een lijst met indicatoren.

Counter Terrorist Financing - Lone Actors and Small Cells
Dit rapport is een verkorte versie van het oorspronkelijke rapport. Het gehele rapport bevat gevoelige informatie en kan om niet openbaar worden gemaakt. Er zijn meer dan 120 recente incidenten onderzocht. Het rapport belicht naast trends en gebruikte methoden het belang van financiële informatie. Ook dit rapport bevat een lijst met indicatoren die kunnen helpen bij het identificeren van risico’s met betrekking tot terrorisme en terrorismefinancieringsactiviteiten van “lone actors and small cells”.

Melden van ongebruikelijke transacties
De informatie en indicatoren in deze rapporten kunnen leiden tot een vermoeden van witwassen, financiering van terrorisme of andere misdrijven. Het is belangrijk om bij het melden van een ongebruikelijke transactie een duidelijke en volledige omschrijving van de casus mee te geven en om te motiveren waarom deze melding als ongebruikelijk wordt verondersteld.

Website Egmont Group 
Website FIU-Nederland

PDF informatieblad Resultaten internationale samenwerking