Language Switcher Fallback

Informatieblad: Resultaten Internationale Samenwerking

FIU-Nederland

Samenwerken binnen de Egmont Group

FIU-Nederland maakt deel uit van de Egmont Group, een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale informatie-uitwisseling tussen FIU’s. Ten einde dit doel te bereiken, wisselen de leden van de Egmont Group kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Momenteel zijn wereldwijd 164 FIU’s aangesloten bij de Egmont Group. 

Binnen de Egmont Group werken diverse projectteams, welke zijn samengesteld uit meerdere FIU’s, met elkaar samen om op vooraf vastgestelde thema’s onderzoek te doen en informatie uit te wisselen. Dit om te komen tot kennisproducten die een bijdrage kunnen leveren aan de taak van FIU’s, maar ook belangrijke informatie kunnen bevatten voor de meldende instellingen. Zoals het benoemen van indicatoren en beschrijven van typologieën.

 

In dat kader willen we het volgende rapport graag onder uw aandacht brengen;

• Combatting online streaming of child sexual abuse and exploitation (CSAE)

Online streaming van seksueel misbruik en exploitatie van kinderen is een misdaad welke significante schade aan deze kinderen en hun omgeving toebrengt. Deze misdaad wordt veelal ondersteund door financiële transacties.

Dit rapport betreft de openbare versie van het rapport “Combatting online streaming of child sexual abuse and exploitation”. Het geeft inzicht in financiële transacties waarvan wordt vermoed dat ze verband (kunnen) houden met online streaming van CSEA. Hiervoor is naast de data van FIU’s ook gekeken naar data van de private sector. Daarnaast bevat het rapport conclusies en bevindingen.

Het rapport kan helpen deze transacties te identificeren en te melden als ongebruikelijke transactie.

 

Melden van ongebruikelijke transacties

De informatie in dit rapport kan leiden tot een vermoeden van witwassen, financiering van terrorisme of andere misdrijven. Het is belangrijk om bij het melden van een ongebruikelijke transactie een duidelijke en volledige omschrijving van de casus mee te geven en om te motiveren waarom deze melding als ongebruikelijk wordt verondersteld.

 

In het veld “Reden Verdacht” of “Reason” dient dan “Online CSAE” te worden ingevuld. 

 

BIJLAGE: rapport

 

Colofon: Egmont Group

www.FIU-Nederland.nl