Language Switcher Fallback

Jaaroverzicht 2015 gepubliceerd

Zoetermeer, 8 juni - In 2015 zijn door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) ruim 312.000 meldingen van ongebruikelijke transacties ontvangen. Een door de wet aangewezen groep instellingen, zoals banken, handelaren, casino’s, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren, dient transacties te melden die voldoen aan bepaalde voorwaarden of waarbij het vermoeden bestaat dat deze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme.

De FIU-Nederland publiceerde vandaag haar jaaroverzicht van 2015. Opnieuw is het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties aanzienlijk toegenomen, er zijn bijna 35.000 meer transacties ontvangen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat kan duiden op een toegenomen bewustzijn en alertheid bij meldplichtige instellingen.

 

40.959 Verdachte transacties, bijna €2 miljard

De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt ontvangen meldingen van ongebruikelijke transacties en verklaart deze verdacht als daartoe aanleiding is. In 2015 heeft de FIU-Nederland 6.382 dossiers met daarin 40.959 transacties verdacht verklaard en ter beschikking gesteld aan de opsporing. Dit is opnieuw meer dan in het voorgaande jaar. Deze verdachte transacties vertegenwoordigen een totale waarde van bijna 2 miljard euro, variërend van 100 euro tot tientallen miljoenen euro’s per transactie. De verdacht verklaarde transacties omvatten ook meldingen uit voorgaande jaren die door nieuw aan het licht gekomen feiten alsnog verdacht konden worden verklaard.

De FIU-Nederland heeft hiermee een significante bijdrage geleverd aan talloze nationale en internationale opsporingsonderzoeken. De dossiers bieden informatie voor (het starten van) een financieel opsporingsonderzoek, bewijs voor bijvoorbeeld het bestaan van relaties binnen een netwerk, of belangrijke persoons- en verblijfsinformatie.

 

Terrorismefinanciering

De FIU-Nederland heeft in 2015 de vruchten geplukt van haar investering in het onder de aandacht bij melders brengen van specifieke kenmerken van terrorismefinanciering. Hierdoor hebben instellingen meer en betere meldingen gedaan die de informatiepositie van de FIU-Nederland en daarmee van de opsporing heeft versterkt. 

Internationaal heeft de FIU-Nederland een project geleid dat een waardevol inzicht heeft opgeleverd in de financiering van verschillende aspecten rond zogenoemde ‘foreign terrorist fighters’.

 

Samenwerking

De FIU-Nederland heeft in 2015 actief de samenwerking gezocht met de meldende instellingen, toezichthouders en de opsporingspartners. Hiermee wil ze de kwaliteit van de unieke financial intelligence waarover zij beschikt en het gebruik ervan door de opsporings- en handhavingsdiensten voortdurend optimaliseren. Dit blijft de komende jaren hoog op de agenda van de FIU-Nederland staan, evenals de internationale samenwerking met buitenlandse FIU’s over de hele wereld.  Witwassen en financiering van terrorisme zijn immers fenomenen die niet stoppen bij de landsgrenzen.

 

 

Het jaaroverzicht 2015 kunt u hier downloaden: FIU-Nederland Jaaroverzicht 2015.