Language Switcher Fallback

Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd

Op vrijdag, 3 juli 2020 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2019 van de FIU-Nederland aangeboden aan de Leden van de 2e Kamer. Hier kunt u ons jaaroverzicht raadplegen.

In 2019 ontving de FIU-Nederland bijna 2.5 miljoen ongebruikelijke transacties. Daarmee werd het ontvangen aantal ongebruikelijke transacties in vergelijking met 2018 meer dan verdrievoudigd. Deze toename had voor het overgrote deel te maken met een brede uitwerking van een nieuwe meldindicator specifiek met betrekking tot derde hoog-risicolanden. Medio 2019 werd de wetgeving aangepast waardoor de focus van de meldplicht uitsluitend op transacties van het hogere risico segment kwam te liggen en het aantal meldingen op deze indicator sterk afnam.

Overigens namen het afgelopen jaar ook de meldingen van ongebruikelijke transacties op basis van de andere meldindicatoren toe. Door een meer thematische aanpak nam het aantal verdacht verklaarde transacties ten opzichte van 2018 weliswaar af (39.544 verdacht verklaarde transacties). Het totale met verdacht verklaarde transacties gemoeide bedrag verdubbelde ten opzichte van 2018: 19 miljard euro. Van dit bedrag kwam 17 miljard euro voor rekening van een beperkt aantal transacties.

Met de ingezette thematische aanpak werd de kwaliteit van de analyses verhoogd bruikbaarheid voor de opsporing verbeterd. Het jaar 2019 stond in het teken van een tijdelijke kwantitatieve vermindering en kwalitatief verbetering. Gedurende 2019 is geïnvesteerd in datascience en in de ontwikkeling van nieuwe manieren om steeds beter en efficiënter te kunnen analyseren en data te verrijken. Dit heeft onder meer er toe geleid dat voor het kalenderjaar 2020 een aanzienlijke toename in verdacht verklaarde transacties in kwantitatieve zin verwacht mag worden.

2019 was ook het jaar waarin de FIU-Nederland substantiële capaciteit geïnvesteerd heeft in samenwerkingsverbanden met zowel de publieke- als private sector.

Zo werd onder meer geparticipeerd in het publieke samenwerkingsverband project Piggyback, dat zich richtte op de handel in drugs. Binnen dit thema legde de FIU-Nederland in analyses de betrokkenheid van cocaïnehandel via (fruit)bedrijven bloot. Door specifieke indicatoren op (fruit)bedrijven te ontwikkelen werd beter inzichtelijk wanneer criminelen fruitimport-ondernemingen gebruikten om illegale drugshandel te verhullen.

Daarnaast werd een nieuwe publiek-private samenwerkingsvorm ter bestrijding en voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering ingericht. Samen met een aantal banken werkt de FIU-Nederland sinds de zomer van afgelopen jaar onder de naam Fintell Alliance intensief samen. Dit samenwerkingsverband is gericht op het uitwisselen van kennis en het versterken van de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties.

Het hoofd van de FIU-Nederland was tot juli 2019 voorzitter van de Egmont Group en bekleedt momenteel de functie van interim voorzitter van dit internationaal erkende samenwerkingsverband. De plenaire vergadering van de Egmont Group vond in juli in Den Haag plaats. Circa 450 gedelegeerden uit de hele wereld kwamen naar het Worldforum.  

Financiële criminele inzichten

In 2019 versterkte de overheid de aanpak van ondermijning. De analytische beelden en inzichten vanuit ongebruikelijke transacties waar de FIU-Nederland in kan voorzien, zijn hierbij van belang. Ook hier werd gekozen voor kwaliteit, boven kwantiteit.

Ook dit jaar voorzag de FIU-Nederland bij rechtsorde schokkende incidenten (zoals bij de tramaanslag in Utrecht) opsporingsdiensten direct van informatie over verdachten op basis van financiële intelligence.

In 2020 zal de nadruk op dit gebied liggen op aan de Covid-19 crisis gerelateerde fraudes en witwassen. Sinds medio maart 2020 analyseert een dedicated team binnen de FIU-Nederland dagelijks mogelijk aan deze vormen van criminaliteit te relateren ongebruikelijke transacties en worden melplichtige instellingen periodiek geïnformeerd over verschijningsvormen en red flags.