Language Switcher Fallback

Ben ik meldplichtig?

In de Wwft wordt aan de hand van het begrip ‘instelling’ bepaald voor wie de wet van toepassing is (zie artikel 1 Wwft). Onder het begrip ‘instelling’ vallen rechtspersonen maar ook natuurlijke personen. Daarbij worden bij bepaalde instellingen diensten en handelingen benoemd die zijn uitgezonderd van de meldplicht.

Instellingen met meldplicht

Op dit moment zijn de volgende instellingen verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland:

 • Accountant
 • Advocaat
 • Bank
 • Belastingadviseur
 • Beleggingsinstelling
 • Beleggingsonderneming
 • Bemiddelaar in levensverzekeringen
 • Bemiddelaar inzake koop/verkoop van zaken van grote waarde
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van bewaarportemonnees
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
 • Betaaldienstagent
 • Betaaldienstverlener
 • Domicilieverlener     
 • Elektronischgeldinstelling
 • Juridische dienstverleners     
 • Kopers of verkopers van goederen (m.u.v. kunstvoorwerpen)
 • Koper of verkoper van kunstvoorwerpen
 • Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE)
 • Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
 • Levensverzekeraar
 • Notaris
 • Makelaar
 • Pandhuis
 • Speelcasino
 • Taxateur
 • Trustkantoor
 • Verhuurder van safes
 • Wisselinstelling

Bekijk hier alle specifieke informatie per meldergroep.