Language Switcher Fallback

Mobieltje per vennootschap

Er ging miljoenen over de rekeningen van een aantal handelsvennootschappen in de fruitsector. Na de nodige meldingen maakte de FIU een financieel stroomschema van vier miljoen euro inzichtelijk. Voorafgaande daaraan was er echter al een eerste signaal naar de opsporing verzonden.  Dat betrof een financiële injectie van 1,5 miljoen euro voor vennootschappen van de latere hoofdverdachte. Dat bedrag was door een groothandel in oud ijzer overgeboekt naar de vennootschappen van de verdachte, die op dat moment helemaal niet actief waren.

Een financieel rechercheteam van de landelijke recherche ging met het dossier van de FIU aan de slag. Tijdens het onderzoek kwamen er nog enkele nieuwe meldingen binnen. Zo ontving de hoofdverdachte ruim een half miljoen euro van een sportvereniging, die het geld op haar beurt vanaf buitenlandse bankrekeningen had ontvangen, werd een Porsche a 134.950 euro aangekocht en op naam van een buitenlandse rechtspersoon gezet en vonden contante stortingen op rekeningen plaats onder meer in coupures van 200 en 500 eurobiljetten.

Het rechercheteam stelde vast, dat de eerder genoemde 1,5 miljoen door de hoofdverdachte gebruikt was om een pand op een A-locatie aan te kopen. Na enkele maanden onderzoek ging het rechercheteam op verdenking van witwassen over tot de aanhouding van de hoofdverdachte en een medeverdachte en werden meerdere panden doorzocht. Daarbij werden onder meer aantekeningen en voorwerpen die gebruikt werden om betalingen mogelijk te maken, aangetroffen. Ook werd er 95.000 euro in bankbiljetten van 500 euro en een geldtelmachine inbeslaggenomen. De hoofdverdachte huurde ten tijde van zijn aanhouding onder meer een grachtenpand voor ruim 6500 euro per maand waarbij het huurcontract op naam van de medeverdachte was gesteld. De hoofdverdachte maakte gebruik van veel stromannen zodat hijzelf onzichtbaar bleef. Wel kocht de hoofdverdachte, die zich jaren eerder Nederland had laten uitschrijven, via zijn bedrijven zelf partijen fruit. Overigens verklaarde hij tegenover de recherche dat hij internationaal een geslaagd zakenman was, die vermogens in de vleeshandel had verdiend. Aanwijzingen hiervoor werden nooit gevonden of door hem overlegd. 

Tijdens de doorzoeking werden tientallen mobiele telefoons aangetroffen, alle voorzien van een code. De codes werden door het rechercheteam ontcijferd. Ze waren toebedeeld aan bedrijven, die uitsluitend werden ingezet om in opdracht van de hoofdverdachte betalingen en contante stortingen uit te voeren. Het rechercheteam maakte inzichtelijk dat de hoofdverdachte in twee jaar een bestedingspatroon had van circa vijf miljoen euro wat absoluut niet paste bij zijn reguliere inkomen en vermogen. Alle onderzoeksbevindingen van het rechercheteam resulteerden uiteindelijk in een vervolging met als sluitstuk een vonnis ter zake witwassen. De hoofdverdachte kreeg een gevangenisstraf van drie jaar vanwege zijn witwaspraktijken. Het door hem aangeschafte pand van anderhalf miljoen euro, de aangetroffen 95.000 euro in contanten en een geldtelmachine werden verbeurd verklaard. De waarde hiervan zal in mindering gebracht worden op het totale bedrag van de ontnemingsprocedure die op een later tijdstip zal volgen.