Language Switcher Fallback

Nieuwe casuïstiek: Cadeau van 8 miljoen

Een trustkantoor was met het te laat melden van een aandelen/certificatenoverdracht aan FIU-Nederland toch echt in de fout gegaan en had daarvoor dus ook terecht een bestuurlijke boete gekregen.

Dat was op 17 januari j.l. het oordeel van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De rechtbank was eerder tot dezelfde conclusie gekomen.

De Nederlandse Bank had het kantoor een bestuurlijke boete van 40.000 euro opgelegd omdat het kantoor de betreffende overdracht eerst pas na vier maanden aan FIU-Nederland had gemeld.

Het voorval begon in december 2013 toen een klant, die nog maar net door het kantoor geaccepteerd was, een melding deed. Zonder enige vorm van tegenprestatie was 8 miljoen euro aan vastgoed, ondergebracht in een rechtspersoon, opgericht naar het recht van de Seychellen, aan een andere partij overgedragen. Pas in april 2014 meldde het trustkantoor de overdracht bij FIU-Nederland. Het College was het met DNB eens dat het trustkantoor, gezien een variëteit aan verdachte aspecten rond de overdracht, dit onverwijld had moeten melden zoals in artikel 16.1 van de Wwft staat voorgeschreven. De boete van 40.000 euro bleef hiermee gehandhaafd.

(Zie ECLI:NL:CBB:2018:6 www.rechspraak.nl)

Klik hier voor meer casuïstiek.