Language Switcher Fallback

Nieuwe casuïstiek: Faillissementsfraude

Een onderneming bankierde al lange tijd bij een Nederlandse bancaire instelling. De bankmutaties waren vrijwel geheel giraaltotdat op een bepaald moment ruim 20.000 euro aan contant geld werd opgenomen.

Dit was a-typisch voor het bedrijf en voor de branchwaarin zij actief was. Tijdens de jaarlijkse controle van de financiële administratie werd de contante opname dan ook door de externe accountant opgemerkt waarna verduidelijkende vragen door hem werden gesteld aan de ondernemerDe opname bleek desgevraagd in de administratie verantwoord te zijn als aankoop van een hoeveelheid smartphones voor medewerkers van het bedrijf. Volgens de directeur had hij de bestelling geplaatst en kon hij deze smartphones van de op dat moment nieuwste generatie geleverd krijgen. De leverancier van de telefoons stelde daarbij echter wel als voorwaardedat de factuur contant zou worden voldaan. En zo geschiedde.  

Na analyse van de in de administratie opgenomen factuur bleek een aantal essentiële gegevens te missen. Zo ontbraken het BTW-nummer en de Kamer van Koophandel registratie van de leverancier van de telefoons. Dit was voldoende aanleiding voor de accountant om haar bevindingen aan de FIU-Nederland te meldenUit onderzoek bleek dat de leverende partij veertien dagen na verkoop van de smartphones failliet was verklaard. De leverancier wist dus op het moment van de verkoop dat het faillissement nog een kwestie van weken zo niet dagen zou zijn. Gezien deze bevindingen was het aannemelijk dat de factuur buiten de reguliere boekhouding was gehouden, de contante betaling niet in de financiële administratie was opgenomen en een faillissementsfraude hiermee een feit leek te zijn. Het dossier is recent overgedragen aan een opsporingsdienst die op haar beurt in contact zal treden met de curator in dit voornoemd faillissement. 

Meer casuïstiek vindt u op de pagina Meldgroepen.