Language Switcher Fallback

Nieuwe casuistiek: zakelijke activiteiten, illegale activiteiten!

Een gemelde wisseltransactie van een aantal duizenden euro in een Scandinavische valutasoort en een nog geen maand later door dezelfde Scandinaviër naar Nederland gezonden moneytransfer leidde tot een nadere analyse van FIU Nederland.
 
FIU Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van FIU's en gebruikte dit netwerk om de FIU in het betreffende land assistentie te vragen en onderzoek naar de zakelijke aangelegenheden van de man in te stellen. Dit om te bezien of de transacties verklaarbaar waren in relatie tot zijn zakelijke activiteiten.
 
Met betrekking tot de wisseltransactie had de meldende financiele instelling de man namelijk naar herkomst van het geld en reden van omwisseling gevraagd. De wisselaar gaf hierop aan, dat het om handelsgeld ging zonder dat hij verder specifieke informatie gaf.
En dat bleek te kloppen. De transacties waren verklaarbaar in relatie tot zijn zakelijke activiteiten. Alleen, zijn zakelijke activiteiten waren illegale activiteiten.
 
Drie maanden na de transacties was hij in zijn eigen land met 11,5 kilogram
softdrugs aangehouden.De informatie werd ter beschikking van de betreffende FIU gesteld met toestemming om deze te delen met de behandelende opsporingsdienst in dat land.
De transactie informatie leverde nieuwe informatie over een contact in Nederland op en kan gebruikt worden in het verhoor van de verdachte.