Language Switcher Fallback

Nieuwsbrief Dividendstripping

FIU-Nederland

FIU-Nederland heeft als FEC partner meegewerkt aan de ontwikkeling van het Kennisdocument Dividendstripping. Via dit bericht willen wij dit graag onder uw aandacht brengen.

De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) verricht onderzoek naar ontwikkelingen en trends op het gebied van witwassen, onderliggende delicten en financieren van terrorisme. Nadat transacties verdacht zijn verklaard door het hoofd van de FIU-Nederland worden deze ter beschikking gesteld aan diverse handhavings-, opsporings- en veiligheidsdiensten. Ook geeft de FIU-Nederland voorlichting over de verbetering van methoden om deze misdrijven te voorkomen en op te sporen. 

Financieel Expertise Centrum 

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Binnen het FEC wordt door de FEC-partners gezamenlijk projecten uitgevoerd op uiteenlopende thema’s/fenomenen met als doel het opleveren van concrete, operationeel bruikbare resultaten. Als één overheid werken vele experts vanuit de verschillende FEC partners samen in diverse projectgroepen, waaronder de projectgroep “Dividendstripping”.

Dividendstripping

Wat is Dividendstripping? Zoals in de inleiding van het Kennisdocument staat beschreven betekent Dividendstripping;

“Dat een partij (tijdelijk) juridisch gerechtigd tot het ontvangen van dividenden wordt gemaakt om daarop drukkende dividendbelasting voor een ander te collecteren, die zonder deze tijdelijke overdracht de dividendbelasting niet kon terugkrijgen. De juridische eigendom van de aandelen (de eigendom op basis van het civiele recht) gaat tijdelijk over naar “de stripper”, terwijl het economische belang bij die aandelen niet overgaat, maar juist achterblijft bij de (buitenlandse) belegger. Men spreekt daarom ook wel van het tijdelijk parkeren van aandelen. Dividendstripping onderscheidt zich van normale effectentransacties, doordat in de periode waarin afstand wordt gedaan van de aandelen, het economisch belang bij die aandelen blijft rusten bij de oorspronkelijke aandeelhouder. Dividendstripping heeft de afgelopen jaren op zeer grote schaal plaatsgevonden waarbij alleen al in Europa miljarden aan belastingen zijn gemoeid. Dividendstripping is niet alleen vanuit fiscaal perspectief kwalijk maar ook vanuit het perspectief van de integriteit van de financiële sector.”

Melden van ongebruikelijke transacties 

Het kennisdocument en de hierin genoemde voorbeelden kunnen leiden tot een vermoeden van witwassen van de opbrengsten van dividendstripping. Het is belangrijk om bij het melden van een ongebruikelijke transactie op grond van de subjectieve indicator een duidelijke en volledige omschrijving van de casus mee te geven en om te motiveren waarom deze melding als ongebruikelijk wordt verondersteld.

LET OP: Het niet voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft zoals het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties is een

overtreding van de Wwft, en is strafbaar gesteld in de Wet op economische delicten (WED).

Bijlage:

Kennisdocument Dividendstripping Extern