Language Switcher Fallback

Oplichting met mondkapjes

In de periode voordat in ons land COVID-19 toesloeg en dit virus de zorg en samenleving op haar grondvesten deed schudden, naderde de viruscrisis in China haar hoogtepunt. In die periode dacht een Chinese onderneming bij een Hongaarse vennootschap voor tien miljoen euro aan mondkapjes te bestellen. Wat zij niet wist, was dat zij met een oplichter van doen had. Een in Nederland verblijvende Roemeen deed zich voor als CEO van het Hongaarse bedrijf. Dit bedrijf was een gerenommeerde onderneming, volledig onkundig van wat er zich onder hun naam afspeelde.


Om de partij te verkrijgen diende de Chinese onderneming een aanbetaling van 300.000 euro te doen en dit over te maken naar een rekening op naam van een import- en exportbedrijf bij een Nederlandse bank. Kort nadat de drie ton naar de Nederlandse rekening was overgemaakt kwam de fraude aan het licht. FIU Hongarije informeerde FIU-Nederland per omgaande waarna wij samen met een opsporingsdienst en de betreffende bank tot actie overgingen.


Op het moment van ingrijpen bleek het saldo nog 211.000 euro te betreffen. Dit bedrag werd onmiddellijk geblokkeerd. Het rekeningenverloop liet de ontvangst van 300.000 euro zien, gevolgd door meerdere contante opnames per dag en pinbetalingen voor allerlei aankopen. In de dagen tussen overboeking en ontdekking van de fraude had de rekeninghouder meerdere malen per dag 10.000 tot 15.000 euro contant opgenomen. Gemachtigde op de rekening was de Roemeen in kwestie, tevens eigenaar van de import en export eenmanszaak, de houder van de rekening. De Hongaarse politie ontving alle bevindingen van de Nederlandse collega’s ten behoeve van hun opsporingsonderzoek. Het strafrechtelijke beslag op de 211.000 euro bleef gehandhaafd tot een formeel rechtshulpverzoek van de Hongaarse autoriteiten was ontvangen en het bedrag terug naar Hongarije kon worden overgemaakt.