Language Switcher Fallback

Internationale samenwerking

Criminelen streven naar het versluieren van opbrengsten die uit misdaad verworven zijn. Het versluieren van bijvoorbeeld drugsopbrengsten of betalingen gebeurt in landen waar de drugs wordt geproduceerd, doorgevoerd en geconsumeerd. De besteding van de criminele opbrengst vindt daarentegen vervolgens veelal plaats in landen met een mild(er) toezichtklimaat. Witwassen van geld en de financiering van terrorisme is dan ook alleen door gezamenlijke (inter)nationale inspanningen effectief te bestrijden.

Door de FIU-Nederland wordt bewust geïnvesteerd in het onderhouden en verdiepen van internationale samenwerking met partners. Niet alleen op het gebied van operationele gegevensuitwisseling maar ook wat betreft de overdracht en uitwisseling van kennis en ervaring. De FIU-Nederland neemt deel aan internationale gremia als de Financial Action Task Force on money laundering (FATF), de Egmont Groep, het FIU.NET en in het FIU Platform binnen de Europese Unie. Daarnaast werkt de FIU-Nederland op basis van bilaterale samenwerkingsverbanden samen met buitenlandse FIU’s en opsporingsdiensten.

Interregionale samenwerking
Daarnaast werkt de FIU-Nederland in Koninkrijksverband, nauw samen met de koninkrijksdelen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Met ingang van 10 oktober 2010 hebben de Koninkrijksdelen Curaçao en Sint Maarten, vergelijkbaar met Aruba, een status aparte gekregen. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba  zijn tot Nederland gaan behoren. Dienstverleners die zijn gevestigd op de BES-eilanden, Caribisch Nederland geheten, dienen de ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.