Language Switcher Fallback

FATF

De Financial Action Task Force on money laundering (FATF) is een intergouvernementele organisatie opgericht door de G-7 in 1989. De FATF richt zich op de internationale bestrijding van witwassen en sinds 2001 ook op de bestrijding van terrorismefinanciering. Leden van de FATF, waaronder Nederland, zijn gebonden aan 40 aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gericht op het nemen van preventieve maatregelen door meldplichtige instellingen, maatregelen ter verbetering van nationale rechtsstelsels en de internationale samenwerking. De FATF ziet tevens toe op de juiste werking en de effectiviteit van die (wettelijke) regels. Aan de hand van de FATF-aanbevelingen worden leden regelmatig beoordeeld en geëvalueerd. De FIU-Nederland woont vergaderingen van de FATF bij en is daarnaast tevens actief bij FATF-evaluaties.