Language Switcher Fallback

Wat is witwassen?

De FIU-Nederland omschrijft witwassen als:

'Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld'.

Bij witwassen gaat het dus om het uitvoeren van transacties die erop gericht zijn crimineel geld een ogenschijnlijk legale herkomst te geven. Sinds 6 december 2001 is witwassen een zelfstandige strafbaarstelling, waarbij veroordeling van een gronddelict, zoals drugs- of mensenhandel, niet nodig is. De volgende drie vormen van witwassen zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht:

  • Opzetwitwassen - Artikel 420bis
  • Eenvoudig witwassen - Artikel 420bis.1
  • Gewoontewitwassen - Artikel 420ter
  • Schuldwitwassen - Artikel 420quater
  • Eenvoudig witwassen - Artikel 420quater.1

Witwassen kent diverse verschijningsvormen. Bij de verschillende methoden om geld wit te wassen kunnen drie fasen worden onderscheiden:

  1. Het in het (girale) geldverkeer brengen van door misdrijf verkregen vermogen (plaatsingsfase)
  2. Het op elkaar stapelen van (financiële) transacties teneinde de criminele herkomst van het vermogen te verhullen (versluieringsfase)
  3. Het integreren van het vermogen in de legale economie (integratiefase)