Language Switcher Fallback

Publicatie FIU-Nederland jaaroverzicht 2021

Op 5 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. Hier kunt u ons jaaroverzicht raadplegen.

 

De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende basisdelicten alsmede financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult daarmee een belangrijke rol in het voorkomen en opsporen van misdrijven.

 

Uit het jaaroverzicht blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zich voortzet. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen.

 

De FIU-Nederland verklaarde in 2021 96.676 transacties verdacht, verdeeld over 18.238 dossiers, die ter beschikking zijn gesteld aan de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vanaf 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar. Vanaf 2020 heeft de FIU-Nederland vervolgens een sterke stijging laten zien in het aantal transacties dat verdacht is verklaard. In 2020 waren het er net iets meer dan 100.000, dit jaar net iets minder. Deze stijging is het resultaat van onder andere de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU-Nederland.

 

De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2021 ruim 15,3 miljard euro. Het is van belang om op te merken dat dit bedrag niet gelijk is te stellen aan een mogelijk beslagresultaat en/of incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland. Verdachte transacties hebben namelijk voor een groot deel betrekking op grensoverschrijdende geldstromen. Bovendien kunnen verdacht verklaarde transacties met een relatief lagere waarde evengoed van belang zijn. De verdachte transacties hadden betrekking op een grote diversiteit aan mogelijke delicten, van witwassen tot aan terrorismefinanciering, van fraude tot aan ondergronds bankieren en van kinderporno tot aan mensenhandel. In het jaaroverzicht komt duidelijk naar voren hoe belangrijk samenwerking, met melders en opsporingsorganisaties, is in het effectief aanpakken van een dergelijke brede scope aan mogelijke delicten. De FIU-Nederland investeert dan ook in goede samenwerking met zowel publieke als private partners, maar daarnaast is structureel investeren in de organisatie zelf ook essentieel. Met behulp van extra investeringen is de FIU-Nederland in 2021 zowel gegroeid in capaciteit als in kennis, expertise en IT. Zo is onder andere geïnvesteerd in technologie die ondersteunend is aan het maken van goede analyses en bijdraagt aan datakwaliteit. Hierdoor kunnen de vaardigheden en de capaciteit van onze analisten effectiever en efficiënter worden ingezet.