Language Switcher Fallback

Rapport Financial Sector Commission on Modern Slavery and Human Trafficking

Het afgelopen jaar was het hoofd FIU-Nederland, Hennie Verbeek-Kusters, Commissioner van het Liechtenstein Initative for a Financial Sector Commission on Modern Slavery and Human Trafficking”. Vandaag is in New York bij de VN het rapport van deze commissie gepresenteerd onder de titel “Unlocking Potential: A Blueprint for Mobilizing Finance Against Slavery and Trafficking”. Zie https://www.fastinitiative.org/