Language Switcher Fallback

Spelen met miljoenen

Begin vorige maand vonden er invallen in vier woningen en een bedrijfspand plaats in de provincie Groningen. Aanleiding hiervoor was een opsporingsonderzoek dat zich richtte op vier mannen en een vrouw. Het onderzoek startte na een analyse van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord Nederland (RIEC). De verdachten gebruikten een reeks bedrijven in binnen- en buitenland om online kansspelen te exploiteren terwijl ze daar geen vergunning voor hadden. Een deel van de illegale opbrengsten werd geïnvesteerd in onroerend goed. Bij de actie van de FIOD werd beslag gelegd op administratie, vastgoed en drie auto’s. Het onderzoeksteam had al vastgesteld dat er voor miljoenen op rekeningen in Malta stonden en een strafrechtelijk bevriezingsbevel was opgemaakt. Enkele dagen voor de invallen had FIU-Nederland in samenwerking met FIU Malta echter geconstateerd, dat er pogingen werden gedaan de op dat moment nog niet inbeslaggenomen miljoenen weg te sluizen. Dit leidde tot een onmiddellijke bevriezing door FIU Malta van uiteindelijk 20 miljoen euro op bankrekeningen in Malta. Het onderzoeksteam schat dat er in 5 jaar tijd zo’n 50 miljoen euro door de verdachten met hun illegale activiteiten werd verdiend. Het lukte hen uiteindelijk om de hand te leggen op 30 miljoen euro aan saldi en vastgoed.