Language Switcher Fallback

Update Red flags COVID-19 crisis en financieel economische criminaliteit

Op 14 april j.l. verzond FIU-Nederland het eerste nieuwsbericht in het kader van de COVID-19 crisis aan de meldplichtige instellingen. Deze bevatte informatie over de overheidsuitkeringen en mogelijke red flags die toegepast zouden kunnen worden om de aan de crisis gerelateerde fraude en andere criminaliteitsvormen te kunnen detecteren. Vandaag stuurde de FIU-Nederland hen een tweede nieuwsbrief. Met een update van de red flags ter voorkoming van financieel economische criminaliteit. Mede dankzij de alertheid van diverse meldplichtige instellingen zijn er tientallen dossiers met verdachte transacties overgedragen aan FIOD, politie en ISZW. In meerdere gevallen ontdekte de FIU-Nederland in haar database eerder gemelde ongebruikelijke transacties die te relateren waren aan de onderzochte 'Covid-19' meldingen. In die gevallen zijn ook die verdacht verklaard en aan de opsporing beschikbaar gesteld. Daarnaast is er dagelijks met buitenlandse FIU’s informatie uitgewisseld en samengewerkt. Hierdoor is voorkomen dat er betalingen van miljoenen euro voor niet bestaande partijen medisch beschermende materialen werden uitgevoerd. Ook daar waar bij een dergelijke fraude een betaling al uitgevoerd was, is voor honderdduizenden euro achterhaald en daarmee uit handen van de fraudeurs gehouden. Alles draaide hierbij om snelheid en samenwerking. Snelheid in het interne proces van de meldende instelling. Snelheid in de samenwerking met andere FIU’s. Snelheid tussen FIU-Nederland en de opsporingsdiensten en snelheid in het optreden van het rechercheteam dat de fraude oppakte.