Language Switcher Fallback

Vastgoed zonder lening

De FIOD heeft drie weken geleden twee broers aangehouden, verdacht van witwassen. De daarbij uitgevoerde doorzoekingen van drie panden leverden contant geld, een wapen, illegale geneesmiddelen en de nodige administratie op. Ook werd er beslag gelegd op meerdere panden en enkele auto’s. Het onderzoek startte op basis van een dossier van FIU-Nederland.

Uit een technische analyse van ongebruikelijke transacties waarbij analisten bepaalde financiële handelingen met een verhoogd witwasrisico onderzoeken en deze toetsen aan -onder meer- de financiële situatie van betrokkenen kwam in eerste instantie één van de broers naar voren. Binnen een tijdsbestek van enkele maanden had hij door veelvuldig geld contant te storten het saldo van zijn bankrekening fors weten op te schroeven. De contante stortingen, de intensiteit ervan en de omvang paste in het geheel niet bij zijn legitieme financiële situatie. Het vermoeden was dan ook dat de man beschikte over uit criminaliteit afkomstig vermogen en vermoedelijk aan het witwassen was.

Een proces-verbaal werd opgemaakt waarna de FIOD al snel ook de andere broer in het vizier kreeg. Het opsporingsonderzoek leerde dat beide broers meerdere panden hadden aangekocht zonder dat daar herleidbare financiering voor terug te vinden was. De FIOD bracht de financiële handel en wandel van de gebroeders in kaart met de aanhoudingen en inbeslagnemingen vorige maand als gevolg.