Language Switcher Fallback

Wanneer is een transactie ongebruikelijk?

Wanneer is een transactie ongebruikelijk?

Aan de hand van zogenaamde meldindicatoren wordt de meldingsplicht vanuit de WWFT nader ingevuld. Een ongebruikelijke transactie dient aan de FIU-Nederland gemeld te worden als deze voldoet aan één of meerdere indicatoren. Voor elke meldergroep gelden specifieke verplichtingen. In de lijst met indicatoren kunt u bekijken welke indicatoren gelden voor de meldgroep waartoe u behoort.