Language Switcher Fallback

FATF aanbevelingen

De Financial Action Task Force (FATF) is een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan dat beleid ontwikkelt en bevordert ter bescherming van het mondiale financiële systeem tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens. De FATF heeft zogenaamde aanbevelingen (recommendations) ontwikkeld, die worden erkend als internationale norm voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme en proliferatie. De landen die lid zijn van FATF worden op basis van deze aanbevelingen geëvalueerd. 

De FATF aanbevelingen (Engelstalig) kunt u hier vinden.

 

Publicaties FATF

Regelmatig publiceert de FATF resultaten van onderzoeken en evaluaties op haar website. Deze zijn van grote waarde voor zowel opsporingsinstanties als meldplichtige instellingen bij het identificeren van ongebruikelijke transaties.