Language Switcher Fallback

Ondergronds bankieren

Ondergronds bankieren (2016)

Op basis van ervaringen vanuit Nederlandse opsporingsonderzoeken zijn op 1 augustus 2016 de volgende twee nieuwe nationale typologieën in het kader van ondergronds bankieren vastgesteld:

1.    Geldbedragen die zijn gebundeld met kleine elastieken in pakketten van 100 stuks bankbiljetten, waarbij een aantal bundels van 100 stuks weer bij elkaar worden gebundeld is een typisch kenmerk van de bundeling van crimineel geld.

2.    De volgende kenmerken of een combinatie van deze kenmerken duiden op criminele geldstromen:

·         De overdracht van gelden vindt plaats op een openbare plek in plaats van een vaste locatie

·         Er wordt gebruik gemaakt van een nummer/token bij de overdracht van gelden, identiteiten zijn niet bekend

·         Geldoverdracht vindt plaats tussen verschillende nationaliteiten in plaats van binnen dezelfde etnische groep

·         Er is sprake van taalbarrières

·         Er is sprake van grote bedragen die worden overgedragen

·         Er is communicatie door middel van versluierd taalgebruik

·         Er is geen of slechts summiere administratie waarin namen ontbreken

·         De overdacht van de gelden vindt plaats met behulp van geldkoeriers in plaats van op locatie

·         De klanten hebben veelal criminele antecedenten