Language Switcher Fallback

Witwastypologieën

Deze pagina geeft de witwastypologieën zoals vastgesteld door de FIU-Nederland weer. Toekomstige ervaringen in de preventie en bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme leiden er toe dat deze lijst periodiek kan worden aangevuld met nieuwe typologieën.

Wanneer een concreet geval kenmerken vertoont als hieronder beschreven, kan daaraan een vermoeden van witwassen worden ontleend. Het onderkennen en vermelden van typologieën in opsporingsdossiers kan relevant zijn voor de vervolging en het onderbouwen van bewijsmiddelen. Tevens geven onderstaande typologieën handvatten voor de invulling van de subjectieve indicator voor de Wwft meldplichtigen.

Een overzicht van typologieën wordt in onderstaande weergegeven, waarbij de typologieën zijn gecategoriseerd op basis van hun bron.

Categorieën

1. Typologieën uit de oude aanwijzing witwassen en de memorie van toelichting witwassen vastgesteld op 01-08-2016

            1.1 Typologieën uit oude aanwijzing witwassen

            1.2 Typologieën uit de memorie van toelichting bij de wet tot strafbaarstelling van witwassen (artikel 420 bis e.v. WvSr) uit 2001

2. Nieuwe nationale typologieën n.a.v. onderzoeken:
            2.1. Ondergronds bankieren (2016)

            2.2. Aan- en verkoop van virtuele betaalmiddelen (2017)

Jurisprudentie vormt daarnaast voortdurend een belangrijke bron van typologieën. De op onze website getoonde overzichten zijn dan ook niet uitputtend.

Op internationaal niveau worden ook typologieën vastgesteld, met name in het kader van de FATF. Zie hiervoor verder de website van de FATF http://www.fatf-gafi.org.