Language Switcher Fallback

Zes strafrechtelijke onderzoeken naar niet melden ongebruikelijke transacties

De FIOD doet in samenwerking met de Nationale Recherche zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijk financiële transacties. Vandaag is een autohandelaar uit Rotterdam aangehouden op verdenking van (het medeplegen van) witwassen. Daarnaast worden er in samenwerking met de Nationale Recherche negen personen gehoord omdat zij worden verdacht van het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke financiële transacties. Onder de personen die gehoord worden zijn twee notarissen, drie autohandelaren en de eigenaar van een botenbedrijf.

Project niet-melders

De onderzoeken  zijn onderdeel van het project Niet-Melders, een gezamenlijk project van FIOD, de Nationale Recherche, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau financieel toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Unit MOT en het Openbaar Ministerie (OM). Dat project wil het naleefgedrag van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verbeteren. Het niet naleven van de regels werkt ondermijnend en concurrentievervalsend. Daarom pakt de overheid dit aan.

Verdenking

De verdenking is dat de verdachten in deze onderzoeken grote contante betalingen niet, te laat of onjuist hebben gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties bij de FIU-NL. Het gaat om bedragen tussen de 30.000 en bijna 300.000 euro. De notarissen komen uit Friesland en Limburg. De autohandelaren komen uit Rotterdam, Bergen op Zoom en de omgeving van Alkmaar. De botenhandelaar is gevestigd in Brabant.. Zij accepteerden contante bedragen tussen de 30.000 en bijna 90.000 euro. Zij meldden de transacties niet, te laat of onjuist. Handelaren in waardevolle artikelen zoals auto's en boten zijn verplicht om een klanten administratie bij te houden. Uit onderzoek blijkt dat de botenhandelaar en de autohandelaar uit Bergen op Zoom dat niet juist hebben gedaan.

De komende tijd staan nog meer acties gepland om het naleefgedrag van de Wwft te verbeteren. In het najaar zal een actie plaatsvinden waarbij met name naar het meldgedrag van het notariaat en makelaars zal worden gekeken.