Privacy Policy

Aan dit meldformulier is door de FIU-Nederland de grootst mogelijke zorg besteed. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kan de FIU-Nederland echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. De FIU-Nederland maakt u erop attent dat u als meldingsplichtige instelling verantwoordelijk bent voor de melding van een ongebruikelijke transactie in het kader van de WWFT. Uw melding, het meldformulier en onderliggende stukken (cliƫntenonderzoek) dient u zelf op te slaan en te bewaren conform de WWFT en de AVG. U bewaart deze (digitale) formulieren/gegevens ten behoeve van uzelf, voor de toezichthouder of in het kader van het (eventueel) verstrekken van aanvullende inlichtingen op verzoek van de FIU-Nederland. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor een met waarborgen omgeven en passende opslag en gegevensbescherming!