skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Over FIU-Nederland

Over FIU-Nederland

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het centrale meldpunt, waar diverse meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

Missie

De missie van de FIU-Nederland is om samen met haar publieke en private partners, zowel nationaal als internationaal, witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering te voorkomen en te bestrijden, om zo onder meer de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen. Als FIU-Nederland dragen wij hieraan bij middels effectieve financial intelligence en door het vroegtijdig signaleren van nieuwe trends en fenomenen waarover wij onze partners voorlichten.

Hoe doen we dit?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) benoemt diverse groepen meldingsplichtige instellingen die dienen als poortwachters van het financiële stelsel. Variërend van handelaren in kunst tot aan banken en van betaaldienstverleners tot aan casino’s. Al deze poortwachters dienen hun dienstverlening te monitoren op transacties die mogelijk in relatie staan tot witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering. Ongebruikelijke transacties melden zij bij de FIU-Nederland. Wij analyseren deze om te onderzoeken of er voldoende grond is om de transacties verdacht te verklaren. Indien dat het geval is, worden ze gedeeld met de opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Op deze manier draagt de gehele Wwft-keten bij aan de integriteit van het financiële stelsel. Hoe dit proces er uit ziet, ziet u in onderstaande animatie.

Waarom is dit van belang?

Het financiële stelsel van Nederland is omvangrijk, internationaal georiënteerd en innovatief. Dit biedt veel mogelijkheden voor handel en economische groei. Die mogelijkheden komen helaas niet alleen bedrijven en burgers goed van pas, maar ook criminelen. Want ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​of het nou de handel in drugs of wapens betreft, fraude, uitbuiting van mensen of milieucriminaliteit, praktisch altijd speelt geld een rol. Het zijn deze geldstromen die door ons financiële stelsel stromen en een ondermijnende werking op onze samenleving hebben. Ze faciliteren en belonen allerlei vormen criminaliteit, zorgen voor oneerlijke concurrentie en tasten het vertrouwen in ons financiële stelsel aan. Hoewel de exacte omvang lastig in te schatten is, zijn er onderzoeken die aangeven dat het om meerdere miljarden per jaar gaat. Hier moeten we als Nederland tegen optreden. Een belangrijke taak voor niet alleen de FIU-Nederland, maar ook al onze partners in binnen- en buitenland zoals de poortwachters en opsporingsdiensten.

Internationale samenwerking

Criminaliteit is een grensoverschrijdend probleem. Dit betekent dat Nederland in deze strijd samenwerkt met meer dan 165 landen wereldwijd met een soortgelijk systeem. Klik hier voor meer informatie over deze internationale samenwerking.

Positionering en wettelijke grondslag

De juridische basis van de FIU-Nederland is de Wwft. Deze wet komt voort uit internationale wet- en regelgeving en is de basis van al onze activiteiten. Beheersmatig zijn wij ondergebracht bij de Nationale Politie als een zelfstandige, operationeel onafhankelijke entiteit. De beleidslijn loopt rechtstreeks van de minister van Justitie en Veiligheid naar het hoofd van de FIU-Nederland.