skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Wat is terrorismefinanciering?

Wat is terrorismefinanciering?

Financiering van terrorisme is een verzamelnaam voor verschillende handelingen, die uiteindelijk tot doel hebben om terroristische activiteiten in materiële zin mogelijk te maken.

Het financieren van terrorisme is in Nederland strafbaar gesteld in artikel 421 van het Wetboek van Strafrecht. Terrorisme wordt door de FIU-Nederland omschreven als:

'Het nastreven van doelen dan wel het verrichten van handelingen ertoe strekkende om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Doorgaans vindt dit plaats door (dreiging met) tegen mensenlevens gericht geweld.'

Daar waar het bij witwassen gaat om het versluieren van de herkomst van het geld, gaat het bij terrorismefinanciering juist om het versluieren van de bestemming van het geld.