skip to main content
NL EN
FIU-Nederland

Cash, cars en de rol van de meldketen

Diverse nieuwsberichten werden de afgelopen tijd gepubliceerd over de voorkeur van (internationale) criminelen om in Nederland auto’s te kopen en deze cash, met crimineel geld, af te rekenen. Aanleiding voor deze nieuwsberichten was het onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waar onder andere banken, politie, FIOD, AMLC en de FIU-Nederland hebben meegewerkt.

Diverse nieuwsberichten werden de afgelopen tijd gepubliceerd over de voorkeur van (internationale) criminelen om in Nederland auto’s te kopen en deze cash, met crimineel geld, af te rekenen. Aanleiding voor deze nieuwsberichten was het onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waar onder andere banken, politie, FIOD, AMLC en de FIU-Nederland hebben meegewerkt.

Uit dit onderzoek bleek dat autohandelaren de afgelopen vier jaar ruim een miljard euro aan bankbiljetten hebben afgestort bij de banken. Ook bleek dat de meeste autobedrijven helemaal geen contant geld meer aannemen. In de praktijk zijn er dus een beperkt aantal autobedrijven verantwoordelijk voor de grote contante stortingen bij financiële instellingen. Een waardevol inzicht, omdat contante stortingen daardoor een nog opvallender fenomeen zijn geworden in de autobranche. De meldingsplichtige instellingen zullen hierdoor nog kritischer beoordelen of financiële gedragingen van autohandelaren ongebruikelijk zijn en gemeld moeten worden bij de FIU-Nederland.

Omdat vanuit het onderzoek door het FEC de financiële instellingen nadrukkelijker zijn gaan monitoren op contante stortingen door autohandelaren, is een stroom aan ongebruikelijke transacties op gang gekomen. Deze transacties zijn gemeld bij de FIU-Nederland en hebben geleid tot dossiers die zijn overgedragen aan de opsporing. Hierbij wordt opvallend vaak gemeld dat er grote geldbedragen met daarbij veel coupures van €500,- worden gestort. Maar ook dat de stortingen niet passen binnen het gebruikelijk rekeningverloop of dat de autohandelaren girale transacties verrichten met opvallende partijen zoals fruithandelaren en criminelen.

Voorafgaand aan het FEC-project waren er al enkele signalen bij de FIU-Nederland gemeld door andere partijen dan banken. Zo zijn er accountants die bij de controle van de jaarrekening hebben vastgesteld dat er opvallend veel contante verkopen plaatsvinden richting buitenlandse afnemers, waarbij de auto’s uitgevoerd worden naar het buitenland. Bij de uitvoer naar het buitenland wordt vaak onterecht BPM teruggevraagd en BTW ontdoken. Ook informatie van de Douane en Koninklijke Marechaussee over reizigers die gecontroleerd zijn en verklaren met grote geldbedragen onderweg te zijn naar een Nederlandse autohandelaar zijn door de FIU-Nederland in onderzoek genomen. Verrassend genoeg zijn de autohandelaren zelf de voornaamste bron van gemelde transacties waarnaar de FIU-Nederland onderzoek heeft gedaan. Hierbij is het wel opvallend dat de meldingsplichtige autohandelaren vaak wel ongebruikelijke transacties melden, maar dit onvolledig of onjuist doen door bijvoorbeeld geen of onvoldoende cliëntenonderzoek te doen en daarmee de feitelijk koper buiten beeld houden.

De onderzoeken van de FIU-Nederland en de opsporing hebben mede geleid tot het huidige inzicht over de werkwijze van de internationaal opererende criminele bendes en de verwijtbare rol van de autohandelaren hierin.